BRUBYGGJAR
BRUBYGGJAR

No er det snart tid igjen for at 6-ÅRINGANE skal få vera med på BRUBYGGJAREN! Me skal over mange slags bruer i livet. No står barnet ditt framfor ei viktig bru: skulestart til hausten.

I BRUBYGGJAREN snakkar me om ulike bruer. Me snakkar om Jesus som bygde den viktigaste brua for oss - og at det blei ei ny tid for venene til Jesus etter at han sto opp frå grava. Me bruker tid til undring rundt dei tre kyrkjehøgtidene på våren: Påske, Kristi himmelfart og Pinse.


BRUBYGGJAREN består av tre samlingar. Me bruker LEGO i formidlinga og byggjer sjølve med lego. Me lagar ein ting, og me deler eit enkelt måltid i lag.

Tiltaket er for dei borna som skal starte på skulen i år, og barnet har med seg ein vaksen. Invitasjonar blir sendt ut i posten i april/mai til dei me veit om, men alle i målgruppa er velkomne så tips gjerne vidare:)

Her er datoane for samlingane (MERK PÅMELDING!):

Vikedal/Imsland: 6/5, 20/5, 3/6 (måndagar kl. 17)
Sandeid: 7/5, 21/5, 4/6  (tysdagar kl.17)
Ølen 14/5, 28/5, 4/6  (tysdagar kl.17)
Skjold (kl.12) og Vats (kl.16): 11/5, 25/5, 15/6 (laurdagar)

 ALL PÅMELDING VIA HEIMESIDA HER.

NB -Sjekk at du får ein epost med registrert påmelding etterpå - det hender dessverre av og til at det blir litt krøll.

Brubyggjaren kostar kr.100,-. Betalingsinfo blir sendt ut etter tiltaket er ferdig. Betalingsfritak? - sjå eigen artikkel.

Lurer du på noko? Kontakt kateket Britt

VELKOMENsmiley

Tilbake