KONFIRMANT 2020
KONFIRMANT 2020

Konfirmant i ei av kyrkjene i Vindafjord våren 2020?

Her finn du påmeldingslinkar.
(NB - meir info for dei ulike kyrkjelydane finn du under overskrifta "konfirmasjon". Om du les på tlf blir det lettare å få opp alt innhaldet om du snur tlf til liggande format wink.)

 

 

 

 PÅMELDING IMSLAND, VIKEDAL og SANDEID

PÅMELDING ØLEN og BJOA

PÅMELDING VATS, SKJOLD og VIKEBYGD

8.klassingane har hatt besøk av prestane med både skriftleg og munnleg informasjon og invitasjon til INNSKRIVINGSSAMLING.

SANDEID, VIKEDAL, IMSLAND:
Ha du mista papira? Du kan finne dei her:

Invitasjon Imsland, Vikedal, Sandeid
Tilleggspåmelding på papir Imsland
Tilleggspåmelding på papir Vikedal
Tilleggspåmelding på papir Sandeid

 Me synes det er kjekt og nyttig å få treffe både konfirmantar og føresette allereie i vår.
I tillegg er det viktig for oss å få tid til å organisera tilrettelegging for konfirmantar som har særskilte behov for dette. NB- ALLE er velkomne som konfirmantar, uansett kva utfordringar ein måtte ha i livet!

Datoar for innskrivingssamlingar våren 2019:

Tysdag 4/6 - Imsland kyrkje kl.16.00, Vikedal kyrkje kl.17.30, Sandeid kyrkje kl.18.45
Onsdag 5/6 -Ølen kyrkje kl.18.30, Bjoa kyrkje kl.20.00
Onsdag 12/6 - Skjold kyrkje kl.17.30-18.30 NB - for alle konfirmantar i Skjold, Vats og Vikebygd

Det meste av registreringa når det gjeld påmelding til konfirmasjon skjer her via nettsida vår. Dette gjeld hovudsakleg kontaktinfo og evt val av modellar/grupper. Sensitiv informasjon gir de direkte til prest/kateket, anten på eige skjema eller ved å ta kontakt. 
Minst ein føresett må legge inn epostadresse.Ta kontakt med kateketen dersom de får problem med påmeldinga.

DE SKAL FÅ EI AUTOMATISK BEKREFTING PÅ EPOST NÅR PÅMELDINGA ER REGISTRERT!

VELKOMEN SOM KONFIRMANT I VINDAFJORDsmiley

 


 

 

Tilbake