MILK
MILK 

TIL DEG SOM VAR KONFIRMANT I VÅR:

Du har no sjans til å bli med på MILK - Mini Leiar Kurs for fjorårskonfirmantar. Kurset er felles for Vindafjord og Etne. Det er 5 kveldssamlingar, ein helgetur og leiarpraksis utifrå kva den einskilde kan tenkja seg å vera med på.

Me håpar på å få med deltakarar frå alle kyrkjelydane i Vindafjord- klarer me det?

Sjå brosjyra for meir info.

OPPSTARTSMØTE med meir informasjon i Skjold kyrkje TORSDAG 5.september kl.19-21. Kom om du er nysgjerrig... og/eller har bestemt deg allereie for å bli med!
(Fint med beskjed på sms til Kristian 90523560 eller Britt 45221580 om du kjem denne gongen pga mat.)

 

Tilbake