4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA
4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA

No er det 4-åringane sin tur!

I Vindafjord kallar me tiltaket "HEIME I KYRKJA". Me ynskjer at 4-åringane skal bli kjend med kyrkja si og oppleve at her høyrer dei til.

PÅMELDING HER

Kyrkja har invitert til utdeling av 4-årsbok i "alle" år i ei gudsteneste der 4-åringane og familiane er spesielt inviterte. No inviterer me også til ei samling utanom gudstenesta der borna tar med seg ein vaksen og får bli godt kjend med si eiga kyrkja og dei andre 4-åringane i kyrkjelyden på laurdagen. På søndagen feirer me gudsteneste i lag med utdeling av bok slik som før, og håper både storfamilien og fadrane kjem og gjer ære på 4-åringen "sin"!

I Imsland, Vikebygd og Bjoa er det samling for 4- og 5-åringane annankvart år, men gudsteneste med utdeling av bok til 4-åringane kvart år.

Dei borna me har på listene våre får invitasjon i posten, men alle andre 4-åringar er også velkomne. For planlegginga si skuld (det blir m.a. litt mat på laurdagssamlinga) ynskjer me påmelding på heimesida vår. Sjekk at de får tilbakemelding på epost at påmeldinga er registrert! 

Det er mest naturleg at 4-åringen blir kjend med si eiga kyrkje, men det er også muleg å få bli med i ei anna kyrkje dersom ein ikkje kan kome den aktuelle helga. Her er datoane for hausten 2019:

Vats 14. og 15. sept
Sandeid 14. og 15.sept 
Skjold 28. og 29.sept    
Vikedal 12. og 13.okt      (laurdag kl.1100-1230 i Vikedal kyrkje, søndag gudst kl.11)
Ølen 19. og 20.okt          (laurdag kl.1130-1300 i Ølen kyrkje, søndag gudst kl.11)
Vikebygd  16. og 17.nov  (+ også utdeling av biblar til 5.klassingane i familiegudstenesta 17.nov.)
Bjoa - utdeling av bok til 4 og 5-åringane + 5.klassingane i familiegudstenesta 1.des
 

Lurer du på noko? Kontakt kateket Britt

VELKOMEN!!!
 

Tilbake