Vindafjord barokkensemble

Vindafjord barokkensemble

Gammal musikk har ei eiga evne til å hjelpe oss å senke skuldrene og puste med magen. To fredagar i november fyller Vindafjord Barokkensemble kyrkjer med musikk frå barokken og renessansen. Billettar: kr 100 ved inngang.

Vikedal kyrkje - fredag 2. nov. kl. 19.00
Ølen kyrkje - fredag 9. nov. kl. 19.00 

I denne tidsperioden var skiljet mellom folkemusikk og såkalla kunstmusikk ikkje så stort. Folkesongar og dansemelodiar flaut ofte  fritt mellom landsbytorg og fyrstepalass og komponistane tok ofte utgangspunkt i  populære folkelege songar når dei skulle lage musikk.

Særleg gjeld dette musikken frå renessansen, rundt 1600-talet, som utgjer hovudtyngda av det som blir framført på konsertane i Vikedal og Ølen kyrkjer. - Som utøvarar opplever vi musikken som ukomplisert og frisk og dette ønskjer vi å formidle til tilhøyrarane, seier Kjell Ravatn som er sentral i ensemblet.

Sokneråda har inngått avtale med Vindafjord Barokkensemble om to konsertar i haust og fleire konsertar dei komande åra. Støtte frå kulturmidlar i bispedømmet gjer det mogeleg å halde ein låg billettpris.

Vindafjord barokkensemble består av musikarar knytt til Vindafjord kulturskule som framfører musikk frå renessanse- og barokkperioden  i kunst- og musikkhistoria. Dei som er med er Aleksandar Glisic, Venevil Birkelund, Einar Bakke, Anne Kristine Andersen og Kjell Ravatn. Dessutan Miroslav Potfaj og Einar Halle frå Suldal.

Ensemblet  blei starta som resultat av eit seminar i kulturskulen i fjor haust med musikaren Rastko Roknic. Han er ekspert på tidleg musikk og er aktiv i ulike ensemble både i Sverige og Danmark. Inspirert av dette seminaret, bestemte deltakarane seg for å lage eit fast ensemble for å gjere musikken frå denne tida meir kjent.

Alle er velkomne til å nyte vakker musikk i kyrkjene i november!


Del denne artikkel på e-post