Småbarnssong
Småbarnssong

Småbarnssong - song og leik for 3-5 åringar

Påmelding herVindafjord trusopplæring ønskjer å invitere alle 3-5 åringar i Sandeid, Vikedal og Imsland til Småbarnssong!

Borna har ein vaksen med seg, og samen skal me syngje, spele, danse og leike oss i lag både store og små.

Datoar på Sandeid bedehus: 7.nov, 14.nov, 21.nov, 28.nov, 5.des

Datoar i Vikedal vert sendt ut på e-post til alle påmeldte i januar, litt før oppstart der.

Klokkeslett:     17:15—18:15

Kontakt trusopplærar, Berit Stople, om du lurer på noko

berit.stople@vindafjord.kommune.no, tlf. 92486743

Tilbake