ROMSAGUDSTENESTE
ROMSAGUDSTENESTE

Kyrkja blir flytta til ROMSA 11. august!Båtlaget vil sørga for skyss når kyrkja i Ølen og Bjoa inviterer til ROMSAGUDSTENESTE søndag 11. august kl. 12.00. Det går småbåtar kl. 11. Møt opp på Ølen Brygge eller Innbjoa kai i god tid. Ta med flytevest, sitjeunderlag og det du treng av niste og drikke. Prest KARI VIK STUHAUG står for gudstenesta, og JAN og LENA D. HUSEBØ og NILS JOHAN AKSDAL står for musikken i gudstenesta, og dei spelar som underhaldning til maten etterpå også. Då vil også TERJE LUNDE fortelja litt om Romsaøyane.
Plan B i fall dårleg ver er å ha gudstenesta i løa på Haukelandsgarden (legg til båt ved Grindaneset). Me oppdaterer informasjon her på sida og på Facebook (Kyrkja i Ølen og Bjoa). Båtane går i retur frå Romsa kl. 15.00. Kjekt om folk kjem i eigne båtar også, kom i god tid, slik at det er mogeleg å organisere og legge til.

Tilbake