Kyrkjevalet 2019
Kyrkjevalet 2019

9. september er det kyrkjeval. Då skal det veljast nye sokneråd for perioden 2019 - 2023.
Det er samstundes også val til Bispedømerådet og Kyrkjemøtet
Førehandsrøysting
Førehandsrøysting skjer ved kyrkjekontoret i Skjold i vanleg kontortid frå og med 12. august.
Frå 19. august er det også høve for førehandsrøysting på Kyrkjekontoret, Rådhuset i Ølen, mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00.
Ein kan også gjera avtale om førehandsrøysting til andre tider og stader ved å kontakta kyrkjekontoret på telefon 53 65 57 93 eller på e-post: post.kyrkja@vindafjord.kommune.no eller til soknerådsleiarane i kommunen.

Manntal
Kyrkjeleg manntal vert utlagd til gjennomsyn ved kyrkjekontoret i Skjold frå og med 12. august.

Valkort
Valkort vert sendt ut med opplysningar om røystestader- og tider.

Endring av røystestad – Vats
Som fylgje av brannen i Vindafjordhallen vert røystestaden i Vats på Vats skule.

Valdagen er måndag 9. september kl 12 – 20 for samtlege sokn.

Røystestader valdagen:

Imsland sokn:         Imsland bygdahus
Vikedal sokn:          Vikedal bygdahus
Sandeid sokn:         Sandeid samfunnshus
Vats sokn:               Vats skule
Skjold sokn:            Skjold Arena
Vikebygd sokn:       Vikebygd bygdahus
Ølen og Bjoa sokn: Vågen bygdasenter
                                Ølen kulturhus
                                Bjoa skule

LISTER - VAL AV SOKNERÅD

VIKEBYGD SOKN (3 soknerådsmedlemmer – felles sokneråd med Skjold)

1. DAGFRID NAGEL-ALNE, f. 1965

2. INGEBJØRG SUSORT VELDE, f. 1980

3. ARNE TVEIT, f. 1962

Supplerte kandidatar

INGRID MATHILDE SØRVÅG, f. 1959

 

SKJOLD SOKN (5 soknerådsmedlemmer – felles sokneråd med Vikebygd)

1. ØYVIND JAKOB HARALDSEID, f. 1955

2. TOMINE TEISTEDAL HARALDSEID, f. 1995

3. GUNNAR LISTOG, f. 1948

4. SUNNIVA TVEIT GREGERSEN, f. 1991

5. KÅRE DANIEL BREIVIK, f. 1958

6. MARGUNN LYGRE STRØMME, f. 1987


VATS SOKN (6  soknerådsmedlemmer)

1. ELISABETH STOPLE GREGERSEN, f. 1980

2. STEINAR SØRHUS, f. 1953

3. KARIN ANNELIESE MESECKE KOLTVEIT, f. 1942

4. OLE EIVIND EIKANES, f. 1964

5. MARIANNE BAKKEVOLD VASSNES, f. 1985

6. JAN OVE GJIL, f. 1974

7. AUD BENTE ØVERNES HJORTELAND, f. 1968

8. BJØRGHILD LUNDE, f. 1985

9. INGEBJØRG BERGLJOT GRINDHEIM, f. 1951

10. RANDI THERESE LUNDEGAARD EIKJELAND, f. 1982

 

ØLEN OG BJOA SOKN (8 soknerådsmedlemmer)

1. HANNE JORUNN AASEN RISØY, f. 1967, Ølen

2. DAG OLAV BERGE, f. 1991, Ølensvåg

3. KNUT ARVE OMDAL, f. 1957, Bjoa

4. HARALD HELBERG, f. 1991, Ølen                                                                                          

5. EVA EINARSDATTER MØLLERHAUG, f. 1951, Ølen

6. ANDERS LUNDE, f. 1972, Ølensvåg

7. HÅVARD LOTHE, f. 1968, Bjoa

8. GEIR TOFTE, f. 1971, Ølen

9. ANNE MARGRETHE EIDHAMMER, f. 1948, Ølen

10. INGRID HEGGEN, f. 1960, Ølen

11. MAGNUS RYDLAND, f. 1964, Ølensvåg

12. SIGNE-BRITT VIK, f. 1957, Ølen

13. RUTH CECILIE KVAME ØKLAND, f. 1976, Ølen

 

IMSLAND SOKN (6 soknerådsmedlemmer)

1. MARITA KVITNO STAURLAND, f. 1978

2. JOLAUG SÆLE KALDHEIM, f. 1962

3. LIV HOFF IMSLAND, f. 1949

4. STEINAR ÅSHEIM, f. 1965

5. ANETTE KLUNGTVEIT, f. 1990

6. ÅSE VIGDIS RØNNEVIK, f. 1973

7. LARS BERGE RØNNEVIK, f. 1966

 

VIKEDAL SOKN (6 soknerådsmedlemmer)

1. ANDREAS ANDREASSEN, f. 1965

2. MARIT SÆRSTEN, f. 1959

3. OLE SIGVE LEIFSEN, f. 1960

4. TINE KARIN ÅRVIK, f. 1967

5. JOSTEIN MAGNAR TORSTENBØ, f. 1961

6. ANNE GRO MAGNUS, f. 1971

7. BJØRGHILD VETRHUS, f. 1969

8. ASTRID NES, f. 1956

9. TORDIS SØVERINE BAKKEDAL, f. 1953

 

SANDEID SOKN (6 soknerådsmedlememer)

1. TORE TOKHEIM, f. 1961

2. RAGNVALD STOPLE, f. 1964

3. ELISABET MATTINGSDAL, f. 1990

4. HILDE HUSTVEIT, f. 1981

5. MAGNE ØKLAND, f. 1950

6. TORSTEIN STUHAUG, f. 1996

7. KIRSTEN MARIE TYSSE, f. 1955

8. KRISTINE KNUTSEN SOLBERG, f. 1981

9. SONJA HUNDSEID LÆRDAL, f. 1971

10. LILLIAN VORMESTRAND, f. 1964

11. OLAV LILLEHAMMER, f. 1951

12. JOHAN GEORG VESTBØ, f. 1940

13. ØYSTEIN HELGELAND, f. 1953

14. INGER SYNNØVE BAKKEVOLD KNUTSEN, f. 1954

15. ANNBJØRG FALKEID, f. 1968

16. ANN KRISTIN AKSLAND FURSETH, f. 1983

17. INGUNN KARIN GRØNSTAD LÆRDAL, f. 1964

18. HILDE ØYVOR OPSTVEDT LARSEN, f. 1961

19. GERD SYNNØVE STEINNES, f. 1955

20. KJELL RØDNE, f. 1960

21. KJELL OVE LEITE, f. 1964

 

 

Det skal også veljast BISPEDØMMERÅD OG REPRESENTANTAR TIL KYRKJEMØTET. Du finn meir informasjon her og i Hyrdingen.

 

 

 

 

 

Tilbake