Vindafjord kyrkjelege fellesråd > Born og Unge
Aktiviteter for born og unge

MORGONBØN

Det er aldri feil å starte dagen med ei morgonbøn, uansett alder.    Les mer...