Vindafjord kyrkjelege fellesråd > Dåp > Dåpsforespørsel
Dåpsregistrering

OM SKJEMAET 

1. Klikk "Ny registrering".

2. Vel kyrkja du ønskjer å ha dåp i. 

3. Tilgjengelege datoar for dåp kjem fram. Gudstenestene kan vera opne for eit avgrensa tal dåp, og bli fullteikna, eller ikkje ha dåp i det heile.

4. Vel dato.

5. Fyll ut skjema. Ha klart fødselsnummer for barnet.
Ved å legge inn e-postadresse og mobilnummer seier du samstundes ja til at Kyrkja kan venda seg til deg via desse med informasjon om tilbod for barnet i åra som kjem.

- Personnummer til barnet må registrerast.
- Fødselsattest må vere innsendt ei veke før dåp, som også er siste frist for å gjera endringar i skjema. (Vi tilrår å laste den opp i registreringa. Kan gjerast som biletfil).
- (Om de har fleire enn 6 fadrar skal dei øvrige registrerast med same info i merknadsfeltet.)

- Om du treng å endre eller legge til informasjon i ettertid (seinast ei veke før dåp) kan du gå tilbake til denne sida og klikke "Eg vil opne ei registrering", eller bruke linken som vert sendt i stadfestinga til e-post adressa du registrerer.