Vindafjord kyrkjelege fellesråd > Salme og andakter

Vindafjord syng:

Kyrkja bind bygdene saman med ord og tonar i denne spesielle korona-tida.
Når me ikkje kan samlast i kyrkjene og andre stader vil me prøva å samlast om ord og tonar via nettet framover.
•    Me har fått mange med på SALMEDUGNAD. Du er velkommen til å bidra, eller synge med i eiga stove. Finn gjerne fram salmeboka eller finn teksten på nett.  Til den som vil bidra – sjå nedst på sida.
 

Salmer


Nos 309 Lovsyng vår Herre / Nos 320 Ærens konge, nådens herre.
Framført av: Arna Eggebø, Daniel Furre og Håvard Bekkå
Film: Markus Monsen
Øvrige filmer frå påske er fjernet grunnet retningslinjer frå Tono.

Tekstlesingar


17.mai
Salme 127,1-3

Opplesar: Kari Vik Stuhaug
 

5. søndag i påsketida
Johannes 15,1-8

Opplesar: Kari Vik Stuhaug


4. søndag i påsketida
Johannes 16,16-22

Opplesar: Kristian Kyllingstad


3. søndag i påsketiden
Johannes 10,11-18

Opplesar: Kristian Kyllingstad

 

1.påskedag
Matteus 28,1-10
Opplesar: Kari Vik Stuhaug


Langfredag del 1                                                  
Markus 14, 26-52                                                   

Langfredag del 2
Markus 14, 53-72

Langfredag del 3
Markus 15, 1-37

Opplesarar: Ingrid Mathilde Sørvåg og Kari Vik Stuhaug

 

Skjærtorsdag
Johannes 13,1-17
Lesar: Ingrid Mathilde Sørvåg
Film: Oddbjørn Mangrud

            

Palmesøndag
Matteus 21,1-17
Lesar: Kari Vik Stuhaug
Film: Per Sigmund Bukkholm

 

Andakter

Andakt Påskedag
Sokneprest: Tsegayesus Hurisa Hunde

Andakt på Langfredag
Sokneprest: Tsegayesus Hurisa Hunde

Andakt på Skjærtorsdag i Vikedal kyrkje
Sokneprest: Tsegayesus Hurisa Hunde

Andakt på Palmesøndag i Sandeid kyrkje
Sokneprest: Tsegayesus Hurisa Hunde

Til den som vil bidra:
•    Me vil gjerne bruka di lokale kyrkje til opptak (ta kontakt med den aktuelle presten). Du kan også gjera opptak heime eller i naturen.
•    Publiseringskanal er YouTube, lagt i artikkel på www.vindafjord.kyrkjer.no, og delt via Facebook.
     o    Ved å bruka Norsk salmebok 2013 er alle rettar frigitt av TONO til slik bruk.
     o    Dersom du vil bruka andre songar, dikt el. l. må løyve vera avklart med den som har rettane.
     o    Du må godta at innspelinga blir liggande på YouTube.
     o    Oppgi skriftleg medverkande og forfattar/komponist. Skriv også evt. nummer i salmeboka.
•    Du kan bruka mobilen eller enkelt kamera til opptaket.
     o    Innlei gjerne med å seia: «Hei, eg/me heiter NN og vil synga/spela (tittel på song) for dykk».
     o    Pass på at kamera er tett på  - at det ikkje er for mykje «luft» rundt deg/dei som framfører.
•    Send fila til Kristian Kyllingstad (prest i Skjold) via Messenger eller etter avtale med han (tlf. 905 23 560)
•    Kyrkja vil ha rett til å publisera ditt bidrag i følgje sin eigen plan samt vurdere kvalitet på opptaket.