Innsamling til REINT VATN


Konfirmantane i Vindafjord gjer aktivitetar og ber om sponsorar til inntekt for Fasteaksjonen!

 

[BILDETEKST]

Konfirmantane kan dessverre ikkje gå frå dør til dør og samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt viktige arbeid for REINT VATN til sårbare menneske.

Du kan likevel støtta denne tradisjonsrike innsamlingsaksjonen slik:  
o Vipps  2426  

o   SMS med kodeord VANN, til 2426 (Dette trekker 250 kr frå avsendaren) 

0   Sett inn eit beløp på gåvekontoen til Kirkens Nødhjelp: 1594 22 87493. Merk: FASTEAKSJONEN

o   Kyrkjelydane har lagt ut innsamlinga også på sine sider på FACEBOOK. Facbook trekker ikkje gebyr av slike gåver, alt går til Kirkens Nødhjelp.

o   Betalingsfunksjon på: www.fasteaksjonen.no 

  Gåva di betyr mykje og då er du med på å redda liv. 

Gåver via SMS og VIPPS blir registrert i den kyrkjelyden abonnenten er busett.

Susan måtte drikka vatnet ho vaska klede i
For seksbarnsmora Susan Miyambo (35) var reint vatn berre ein fjern draum. Alt vatnet ho trong til mat, drikke og klesvask måtte ho henta i ei skitten elv. 

Me er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i eit område der fleire tusen flyktningar frå Kongo har søkt tilflukt. Her bur Susan saman med dei seks borna sine i eit lite hus med strå på taket. 

Med høner som flaksar rundt beina hennar, eit barn på armen og eit som held i skjørtekanten, fortel ho om timelange gåturar for å henta vatn før dei fekk reint vatn til landsbyen. 
-    Mangel på vatn ga oss mange helseproblem. Elva var vår næraste vasskjelde, og den var både skitten og full av bakteriar. Me var veldig ofte sjuke, fortel ho. 

Ho peikar på dei fargerike vasskannene som står ved matlagingsplassen. 
-    No treng me ikkje lenger å gå langt for å henta vatn. Takka vere Kirkens Nødhjelp har me fått reint vatn i landsbyen. Det er me så takksame for. 
Landsbyen, med sine 1753 innbyggjarar, er ein av dei mange landsbyane som har fått tilgang til vatn av Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 bora me ein brønn. Det er viktig for oss at heile landsbyen får eigarskap til vassystema me byggjer. Difor samarbeider me tett med våre lokale partnarar og vassingeniørar. 

Avhengig av hjelp for å hjelpa
For at Susan og andre skal få reint vatn, trengst det hjelp frå oss. Også i 2021 skal frivillige over heile Noreg vera med på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon og samla inn pengar til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som reddar liv i fattige lokalsamfunn ute i verda. 
Verda står framleis overfor ein pandemi som rammar oss alle på ulike måtar. Kirkens Nødhjelp har nått ut til over 2,4 millionar menneske med koronaførebyggande tiltak sidan mars 2020, takka vere givarane sin innsats og bidrag. 
 

 

 

Tilbake