Påmelding LYS VAKEN 22


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng å vite? Allergiar?
Kor vil du vera med?
Skjold kyrkje
Vikedal kyrkje
Vats kyrkje
Ølen kyrkjeMe treng litt praktisk hjelp frå foreldre/føresette. Kryss av det som kan passe så tar me kontakt når me får oversikt

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilete, utan namn, av den påmeldte blir offentleggjort lokalt?