Kalender

Opne påmeldingar:

BABYSONG

Hei alle som har baby i huset - her er eit tilbod til dykk! Kyrkjelydane i...

Aktuelt

VINTERLEIR FOR 5.KLASSE

   Les meir...

INFORMASJON RETT HEIM

Er det vanskeleg å halde styr på alle lappane i kvardagen?Ynskjer du informas...   Les meir...

BABYSONG

Hei alle som har baby i huset - her er eit tilbod til dykk! Kyrkjelydane i...   Les meir...

ØKONOMISK STØTTE TIL KRISTENT BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Driv du kristent barne- og ungdomsarbeid? Sokneråda i Vindafjord tilbyr støtt...   Les meir...

Gudstenestark for konfirmantar

   Les meir...

Medlemsskap i Den norske kyrkja

Kyrkja si oppgåve er å bringa Bibelen sin bodskap til alle menneske, utan omsyn...   Les meir...

Ansvar for graver

  Alle som har bustad i kommunen har rett til fri gravplass. Her finn du...   Les meir...

Dåp

Kyrkjelydane i Vindafjord vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og ...   Les meir...