Vindafjord kyrkjelege fellesråd > Framside
  • Skjold - bilde
  • Vats bilde
  • Vikebyd - bilde
  • Ølen - bilde
  • Bjoa - bilde
  • Sandeid - bilde
  • Vikedal - bilde
  • Imsland - bilde

Grunna situasjonen rundt koronaviruset er all kyrkjeleg aktivitet avlyst inntil vidare.
Vi gjennomfører gravferder, dåp og vigsler som planlagt, med de begrensninger som legges av myndigheiter av hensyn til sårbare grupper.
Har du spørsmål knytt til kyrkjelege handlinger eller anna kan du ringje kyrkjekontoret.

Kalender

Opne påmeldingar:

Dåpspåmelding

Velkommen til dåp!   Klikk her for å sjå veiledning om dåp og koronatilt...

Be en bønn

Ord for dagen

klikk på bildet

Ansatte på ulike stader i bispedømet deler ord til ettertanke, trøyst, håp og glede.

Aktuelt

Nye konfirmasjonsdagar

Dei nye utsette konfirmasjonsdagane er:    Les meir...

Kyrkja er til stades på nett

Når du ikkje kan gå i kyrkja, kan kyrkja kome til deg.    Les meir...

Innsamling til kirkens nødhjelp

Kan du vere med å støtta Kirkens nødhjelp men ei gåva?    Les meir...

TRUSOPPLÆRING

   Les meir...

Om gravferd

Gravferdsgjennomføringa i Vindafjord har endra rammer. Men det fins fleire måte...   Les meir...