8.klassing?

No er det snart din tur!

PÅMELDING TIL KONF-25 i VINDAFJORD HER

 

OBS - du må også fylla ut eit skjema som skal leverast/sendast inn. Dette for å ivareta personvernet mtp opplysningar som er underlagt teieplikt (- alle tilsette kan sjå det som blir lagt inn elektronisk, men kun prest og kateket har tilgang til innlevert skjema). Dette skjemaet finn du her:

Ølen og Bjoa

Skjold, Vats og Vikebygd

Sandeid, Vikedal og Imsland

 

KONFIRMASJONSDATOAR  2025:

IMSLAND - laurdag 10/5
VIKEDAL -  laurdag 10/5
SANDEID - laurdag 3/5

ØLEN - laurdag 26/4 og søndag 27/4 (velg dag ved påmelding)
BJOA - laurdag 3/5

VATS - laurdag 3/5
SKJOLD - laurdag 26/4
VIKEBYGD -  laurdag 3/5

...................................................................................................................................................................................

 

Under finn de litt generell informasjon.

Få inspirasjon og finn ut meir på TikTok-emneknaggen #konfirmantene

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Bli utfordra, få nye opplevingar og kanskje nye vener? 

Ulike tema vi skal utforske saman er:  Kva skal eg bruka livet til? Korleis er Gud? Kva betyr eg for Gud, og Gud for meg? Kva skjer i ei gudsteneste - sånn eigentleg?  Korleis kan eg bety noko for andre? Venskap og menneskeverd. Sorg, glede og kjærleik. Dåp og Nattverd. Bibelen. Tru, tvil og misjon. Miljø og rettferd. Kva skjer når me ber? Kven er Jesus og Den Heilage Ande? Korleis kan eg ta vare på meg sjølv?

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre. Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar.

Informasjon blir delt ut på skulane innan utgangen av mai. Her finn du invitasjonsbreva: 

Skjold, Vats og Vikebygd

Ølen og Bjoa

Sandeid, Vikedal og Imsland

Det blir også innskrivingssamlingar for potensielle konfirmantar og deira føresette med meir informasjon desse datoane:


Vikedal kyrkje tysdag 4.juni kl.17:00 for Imsland, Vikedal og Sandeid

Skjold kyrkje onsdag 5.juni kl.17:00 for Skjold, Vats og Vikebygd

Ølen kyrkjetun onsdag 12.juni kl.18:00 for Ølen, Ølensvåg og Bjoa

 

 

  

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no

Her er  nokre filmsnuttar om korleis det kan vera:

Kva er eigentleg konfirmasjon?

Konfirmantleir

Konfirmasjonsdagen

 

KONFIRMASJONSDATOAR I VINDAFJORD dei neste åra:

 

IMSLAND - andre helga i mai (laurdag/søndag annankvart år)
VIKEDAL - andre helga i mai (laurdag/søndag annakvart år)
SANDEID: første helga i mai, laurdag

ØLEN: siste helga i april, laurdag og søndag
BJOA: første helga i mai, laurdag

VATS: første helga i mai, laurdag 
SKJOLD: siste helga i april, laurdag (2 gudstenester dersom behov)
VIKEBYGD: første helga i mai, laurdag

 

 

Lurer du på noko?

Spør ein prest eller kateketen.

Kontaktinfo til kateketen i Vindafjord:
Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580