Konfirmasjon i Vindafjord


PÅMELDING SKJOLD VATS VIKEBYGD HER


Du er ca eit år frå ein høgtidsdag i livet ditt. 

Få inspirasjon og finn ut meir på TikTok-emneknaggen #konfirmantene

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Få nye opplevingar og kanskje nye vener? Ulike tema vi skal utforske saman er: Kor kjem eg frå? Kva skal eg bruka livet til? Finst Gud? Kva skjer i ei gudsteneste - sånn eigentleg?  Venskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kva skjer når me ber? Kven er Jesus? 

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre. Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar. Det vil vera felles leir for alle i februar, medan modellane elles er litt ulike frå stad til stad. Sjå nedst på sida for meir informasjon for di bygd og lokal påmelding (blir lagt ut i løpet av mai). 

Det blir også innskrivingssamlingar for potensielle konfirmantar og føresette med meir informasjon:

Skjold, Vats og Vikebygd startar konfirmasjonsopplegget i januar 2023. Det kjem infoskriv til 8.klassingar før sommaran via skulen, medan infomøte og påmelding skjer hausten 2022.

Ølen kyrkje (for Ølen, Ølensvåg og Bjoa) tysdag 14.juni 2022 kl.1830

Vikedal kyrkje (for Imsland, Vikedal og Sandeid) torsdag 16.juni 2022 kl.1730

 

Konfirmasjonsdatoane for 2023 er sett opp slik : 

Sandeid kyrkje den 30.april 2023 kl 11:00

Vikedal kyrkje den 7.mai 2023 kl 11:00,

Imsland kyrkje den 14.mai 2023 kl 11:00 

 

Ølen kyrkje: lørdag 29. april og søndag 30. april 2023
Bjoa kyrkje: søndag 7. mai 2023

 

Skjold kyrkje: laurdag 26.august 2023

Vikebygd kyrkje: søndag 27.august 2023

Vats kyrkje:  laurdag 2.september 2023

 

 

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no

Her er  nokre filmsnuttar om korleis det kan vera:

Kva er eigentleg konfirmasjon?

Konfirmantleir

Konfirmasjonsdagen

 

 

Lurer du på noko?

Spør ein prest eller kateketen.

Kontaktinfo til kateketen i Vindafjord:
Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580