BETALINGSFRITAK TRUSOPPLÆRING


 

[BILDETEKST]

ALLE born er vekomne på trusopplæringstiltaka i Vindafjord!

Det skal ikkje vera ei økonomisk belasting å senda borna sine til kyrkja. Det er difor mogeleg å be om betalingsfritak/ nedsett betaling på alle trusopplæringstiltak inkludert konfirmasjon.

Kontakt kateketen dersom dette er aktuelt for dykk.

E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tlf: 53 65 65 42

 

Tilbake