BETALINGSFRITAK TRUSOPPLÆRING


ALLE born er vekomne på trusopplæringstiltaka i Vindafjord!

Det skal ikkje vera ei økonomisk belasting å senda borna sine til kyrkja.

Det er difor mogeleg å be om betalingsfritak/ nedsett betaling på alle trusopplæringstiltak inkludert konfirmasjon.

Ein kan be om generelt fritak for alle aktivitetar for ein 5-årsperiode, eller ein kan be om fritak frå ein spesiell aktivitet/eitt tiltak.

Det går an å ta kontakt med den tilsette som er ansvarleg for aktiviteten det gjeld, eller ein kan registrere seg på nettet, utan å kontakte tilsette først. 

Registrer ynskje om BETALINGSFRITAK HER. 
(NB: All informasjon som blir registrert her er underlagt teieplikt.)

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kateket Britt:

britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tlf: 53 65 65 42

 

Tilbake