Kontaktinformasjon


Vindafjord kyrkjelege fellesråd

Adresse: Skjold kyrkje, 5574 Skjold - se kart
Telefon:
53 65 57 93
Epost:
 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no