BABYSONG


Hei alle som har baby i huset - her er eit tilbod til dykk!
PÅMELDING til vinter- og vårkursa 2022 er opna.

 

 

 

[BILDETEKST]

Kyrkjelydane i Vindafjord arrangerer 4 kurs i BABYSONG dette skuleåret.

Me har så langt gjennomført haustkurs i Ølen og Skjold.

Kvart kurs er på 10 samlingar. Babyar i alderen 0-12 mnd er velkomne, men opplegget passar nok best for dei mellom 2-10 mnd. Meir info finn du i brosjyren.

Stadar og datoar for oppstart :

ØLEN - tysdagar kl.10.30 - 12.00 på Kyrkjetunet, oppstart 18/1/22  

SKJOLD - anten måndagar eller onsdagar, oppstart ca midten av mars

 

NB: Alle kursa er opne for deltakarar frå alle bygdene i Vindafjord.


PÅMELDING TIL ALLE KURS HER

ER KURSET DU VIL VERA MED PÅ FULLT?

Meld di interesse til kateket Britt så ser me kva me kan få til. Me er opne for å starte ei ekstra gruppe dersom det er stor pågang.

 

DU FÅR BEKREFTING PÅ EPOST NÅR PÅMELDINGA ER REGISTRERT - om du ikkje får bekrefting, så meld på om igjen eller kontakt kateket Britt: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no

 

VELKOMENsmiley

 

 

 

Tilbake