Advent er ikkje avlyst!


-men i år må me samlast på nye måtar. Me kan heldigvis ta del i ting sjølv om me sit i ulike hus!  

Les meir

 

Advent er ikkje avlyst!


-men i år må me samlast på nye måtar. Me kan heldigvis ta del i ting sjølv om me sit i ulike hus!  

Les meir

 

Gudstenester 1. søndag i advent er AVLYSTE


På grunn av vedvarande smittetrykk i Vindafjord og lokale innstrammingar blir alle gudstenester i kommunen søndag 29. november avlyste, unntatt dåpsgudstenester.

Les meir

 

Gudstenester 1. søndag i advent er AVLYSTE


På grunn av vedvarande smittetrykk i Vindafjord og lokale innstrammingar blir alle gudstenester i kommunen søndag 29. november avlyste, unntatt dåpsgudstenester.

Les meir

 

Småbarnssong UTSETT til etter nyttår


Alle 3 åringar i Sandeid, Vikedal og Imsland som har lyst til å syngje, leike, danse og spele rytmeinstrument - kom og bli med på småbarnssong! For Sandeid er samlingane i haust på Sandeid bedehus. For Vikedal og Imsland er samlingane i vinter på Vikedal bedehus.  PÅMELDING HER

Les meir

 

Småbarnssong UTSETT til etter nyttår


Alle 3 åringar i Sandeid, Vikedal og Imsland som har lyst til å syngje, leike, danse og spele rytmeinstrument - kom og bli med på småbarnssong! For Sandeid er samlingane i haust på Sandeid bedehus. For Vikedal og Imsland er samlingane i vinter på Vikedal bedehus.  PÅMELDING HER

Les meir

 
 

BETALINGSFRITAK TRUSOPPLÆRING

Les meir

 

TRUSOPPLÆRINGSTILTAK I HAUST

Kva skjer vidare utover hausten? Blir det som vanleg? Me må vera førebudd på raske endringar, men her er oversikt over planlagte aldersbest...

Les meir

 

BABYSONG

Hei alle som har baby i huset - her er eit tilbod til dykk! PÅMELDING til haustkursa er opna.  

Les meir

 

Konfirmant 2021

Født i 2006? Konfirmant 2021? Her finn du litt å tenkje på. 

Les meir