Vikebygd kyrkje


Vikebygd har hatt ei lang rekke kyrkjer. Den eksisterande kyrkja er den femte i rekka, og vart vigsla 23. september 1937.

Frå året 1861 har Vikebygd vore lagt til Sveio prestegjeld, som omfatta bygdene på begge sider av Ålfjorden. Folket i Sveio ynskte å få si eiga kyrkje, og då Vikebygd kyrkje skulle byggjast opp att, krevde dei at det samtidig vart bygd ei kyrkje i Førde i Hordaland. Slik blei det, og to kyrkjer kom opp.

Dagens kyrkje i Vikebygd er bygd i mur og plassert på den eldste kyrkjeplassen. Det er ca 300 sitteplassar, og kyrkja er teikna av arkitekt Alvsaker i Bergen. Kyrkja fekk nytt orgel, bygd av Landrog i Haugesund, og sett inn i eit sidegalleri i tårnet.

I 1980-åra gjekk kyrkja og kommunen saman og investerte i nytt orgel bygd i Holland.

Tilbake