BRUBYGGJAREN


Går du i 2.klasse? (eller 1.kl Ølen/Ølensvåg)

Er du nysgjerrig? Liker du å byggja med LEGO?

Visste du at Jesus lagde ei heilt spesiell og usynleg bru? 

Det blir tre samlingar der me høyrer og opplever forteljingane om PÅSKEN, KRISTI HIMMELFARTSDAG og PINSEN.

Me skal eta frukt, laga ting, syngja og byggja med LEGO!

 

OBS ØLEN/ØLENSVÅG:

Sidan Ølen kyrkje er under oppussing kunne me ikkje ha "Skattejakt" for 1.klasse i vinter. 1.klassingane blir difor invitert til "Brubyggjaren" dette skuleåret, så får dei heller "Skattejakt" til neste år. Det er 2 grupper med Brubyggjarsamlingar på Kyrkjetunet i Ølen, ei for 1.kl og ei for 2.kl. Det går an å melde seg på den andre gruppa enn sin eigen klasse om dei datoane passar betre. Datoane for 2.klasse viste seg å vere vanskelege å landa grunna andre aktiviteter...meld på dersom interesse, så får me sjå på datoane i lag når gruppa er klar.
Me bruker SPOND for vidare kommunikasjon etter påmelding. Link til gruppe blir sendt til påmeldte til dei som ikkje allereie er med (Trusopplæring i kyrkja årskull 2016 eller 2017). 

 

Meir info + påmeldingsfristar finn du i invitasjonane til dei ulike bygdene. Dei blir tilgjengelege her i dei tidene når invitasjonane kjem i ranselpost eller e-post.

SANDEID 

ØLEN OG ØLENSVÅG 1.KL

ØLEN OG ØLENSVÅG 2.KL 

SKJOLD

VATS

Brubyggjaren kostar kr.100,-  Betaling på VIPPS 539920 (merk Brubyggjar og namn på deltakar) - men det går an å be om betalingsfritak: SJÅ HER

HÅPAR ME SER DEG - HUGS PÅMELDING!

Tilbake