Rundt same bord


Alle er velkommen til
Internasjonal kafè på Kyrkjetunet i Ølen

 

 

[BILDETEKST]

Torsdag 20. oktober kl. 17.00-19.00 – ukrainsk meny
Torsdag 17. november kl. 17.00-19.00 – meny fra ulike land

For at vi kan planlegge kor mange – send gjerne SMS til 
456 13 867 med namn og antal personar, eller epost til signebritt@outlook.com.

Å eta saman eller gjera noko i lag er fint for å bli kjent med nye folk på tvers av språk og kulturskilje.

Dei som har kome hit frå eit anna land blir inviterte til å  vera med og laga middagsmat ut frå sine oppskrifter til TORSDAG  20. oktober (ukrainsk meny) eller 17. november (andre lands meny).
Vi treng norsktalande også for språktrening.

Sjefskokk er Johannes Langhelle. Han inviterer dei som blir med til møte for å planlegga meny, innkjøp og gjera forberedelsar. Han hjelper til med innkjøp og matlaginga.

Norsktalande blir også med på kjøkkenet, slik at innflyttarar kan få praktisera norsk mens dei lagar til.

Vi vil legga til rette for hjelp til å leika med borna. Vil du hjelpa til?

Vil du eller nokon du kjenner vera med og laga mat? Meld frå til
Johannes Langhelle tlf. 917 86 755.

Måltida er gratis, men det blir lagt til rette for ein frivillig eigenandel på kr 50 per person.

 

OPEN KYRKJE 
TORSDAG 20. OKT OG 17. NOV KL. 18.00 - 19.00. 

Ølen kyrkje vil vera open for dei som vil be, tenna lys eller vera åleine med tankane sine og Gud ei stund. 
Du kan koma og gå som du vil. Der er ingen teneste då.

 

Førjulsfest på Kyrkjetunet
Lørdag 3. desember kl. 16.00 

- Middag
- Tradisjonen med å gå rundt juletre og synge julesongar 
- Utdeling av gåver til borna. 
Gratis

Informasjon om påmelding kjem seinare.

 

INTERNASJONALT TREFFPUNKT PÅ 
KYRKJETUNET I ØLEN

KVAR TORSDAG KL. 17.30-19.00. 
På Kyrkjetunet har det allereie i mange år vore internasjonalt treffpunkt kvar torsdag. 
Her blir du kjent med både menneske frå fleire land og nordmenn som har budd lenge i bygdene våre. 
Samlingane er heilt uformelle, utan program.

Det er ein god plass til å praktisera og læra meir norsk.
Men med kaffi/te/kjeks, prat, leksehjelp om du treng det, og leik og spel for 
borna.

 

ARRANGØRAR ER

Ølen kyrkje -  Ølen og Bjoa sokneråd ved Signe Britt Vik tlf. 45613867  og sokneprest Kari Vik Stuhaug (tlf. 47 25 35 29)

Kyrkjetunet -  Internasjonalt språktreff ved Helge Johan Stautland tlf. 91804775

Mitt fargerike nabolag – ved Catherine Chimba tlf. 92615938

 

Har du spørsmål?

Ring gjerne ein av oss?

 

 

 

Tilbake