Utsette konfirmasjonsdagar 2020


Dei nye utsette konfirmasjonsdagane er:

 

[BILDETEKST]

Med atterhald om retningslinene styresmaktene gir.

Skjold, Vats og Vikebygd:
Laurdag 22.august kl. 11          - Skjold kyrkje
Søndag 23.august kl. 11           - Skjold kyrkje
Søndag 30.august kl. 11           - Vats kyrkje
Søndag 13.september kl. 11     - Vikebygd kyrkje

Sandeid, Vikedal, Imsland:
Søndag 30.august kl. 11           - Sandeid kyrkje
Søndag 6.september kl. 11       - Imsland kyrkje
Søndag 13.september kl. 11     - Vikedal kyrkje

Ølen og Bjoa
Laurdag 5.september kl. 11       - Ølen kyrkje
Laurdag 12.september kl. 11     - Bjoa kyrkje

Tilbake