DEN STORE SKATTEJAKTA


Den store skattejakta!

MELD PÅ HER

 

[BILDETEKST]

DEN STORE SKATTEJAKTA er eit opplegg for førsteklassingane i Vindafjord. (Dei minste kyrkjelydane har opplegg anna eller tredje kvart år for fleire klassetrinn.) Dette skuleåret blir det skattejakt i alle kyrkjene utanom Vikebygd og Imsland. Håpar du vil vera med!

Kyrkjene er eigentleg fulle av skattar, og på samlingane skal me leita etter nokre av dei. 

Kanskje finn me skattar i kyrkjene som me ikkje visste om.....og kva er ein skatt eigentleg? Finns det skattar i Bibelen? Kan folk vera skattar? Dette skal me undersøkje! Me skal oppleve forteljingar frå Bibelen og kanskje læra nokre nye songar. Me skal laga fine ting sjølv og me skal eta litt enkel mat i lag.

Det blir 4 samlingar og ei Gudsteneste. Alle skal få ei spennande bok. Alt foregår i kyrkjene.

Her finn du linkar til invitasjonane dersom du ikkje har fått.
NB Skjold og Vats startar opp i løpet av januar og invitasjonar her er delt ut på skulane. Dei andre bygdene startar litt seinare og får invitasjonar litt nærare tida. Dei blir også lagt ut her så fort dei er klare


Invitasjon Vats

Invitasjon Skjold

Invitasjon Sandeid

Kontakt kateket Britt dersom du lurer på noko.


Velkomen til skattejakt!

Tilbake