Dåp i kyrkjene i Vindafjord


Her kan du sjå samla informasjon om dåp.

Velkommen til dåp i ei av kyrkjene i Vindafjord! Bruk skjema under til å melda inn til dåp.

Husk at det aldri er for seint å bli døypt!

Dåp skjer til vanleg i ei ordinær gudsteneste. Unntaksvis kan me legga til rette for eiga dåpsgudsteneste. Det er særleg aktuelt ved dåp av ungdom og vaksne. Dersom det er ønskeleg må du ta kontakt med med den lokale presten.

 


Vel tema gjennom lenkene under, så kjem du til rett side for informasjonen.