Dåp i kyrkjene i Vindafjord


Her kan du sjå samla informasjon om dåp.

Velkommen til dåp i ei av kyrkjene i Vindafjord! Bruk skjema under til å melda inn til dåp.

Dåp skjer til vanleg i ei ordinær gudsteneste. Unntaksvis kan me legga til rette for eiga dåpsgudsteneste. Dersom det er ønskeleg må du ta kontakt med med den lokale presten.

Lørdag 29. oktober vil det bli høve til såkalla dropp-inn-dåp i Ølen kyrkje. Sjå meir informasjon i artikkelen under. Du kan registrera deg i påmeldlingsskjema (gjeld også vaksne/ungdommar og ikkje berre spedbarn)

 
Velg tema gjennom linkene under, så kommer du til rett side for informasjonen.