Gravferd


Det er vondt å miste nokon ein er glad i. Når nokon døyr er det mange tankar og følelsar som veltar opp. Midt i dette er det mykje som må ordnast på kort tid, og ein god del avgjerder som må takast. På denne sida vil du kunne finne litt hjelp til det som dreiar seg om gravferd.