Konfirmantpåmelding
Ølen og Bjoa 24


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. NB: Det er viktig at me får ei e-postadresse til konfirmanten (kan bruke adresse til føresett).
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko me treng å vite? Gi beskjed om ev allergiar her. Anna sensitiv informasjon gir du direkte til kateketen.


Kva bygd høyrer du til?
Ølen
Bjoa
Ølensvåg
Velg gruppe
Me ønskjer konfirmasjon i:

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: NB: Mykje informasjon blir sendt ut via e-post. Me treng difor e-postadresse til minst ein føresett i registreringsskjemaet.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: