Påmelding Krølle-treff


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me trenger å vite? Allergiar, tilretteleggjing?
Velg stad der du vil bli med på Krølle-treff
Krølle Sandeid 22
Krølle Vikedal 22
Krølle Ølen 22
Krølle Vats 2022
Krølle Skjold 22
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilete utan namn av den påmeldte kan visast offentleg i brosjyrar, kyrkjeblad og på kyrkja si nettside?