Påmelding Babysong


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Kor vil du vera med på Babysong?
Skjold haust 23 (ledige plasser)
Ølen haust 23 (8 ledige plasser)
Ølen vinter 24 (16 ledige plasser)
Skjold vår 24 (ledige plasser)
Venteliste 23-24 (ledige plasser)
Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:

Er det i orden at bilete (utan namn) av den påmeldte blir brukt i samband med informasjon om Babysong lokalt (nettside, brosjyre, kyrkjelydsblad)?