Påmelding 4 åringar


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me treng å vita? Allergiar? Andre ting me skal ta omsyn til?
Kva for ei kyrkje vil du koma i?
Vikedal kyrkje
Vikebygd kyrkje
Skjold kyrkje
Ølen kyrkje
Vats kyrkje
Sandeid kyrkje
Bjoa kyrkjeMe kan vere med

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at bilde av den påmeldte (NB utan namn) blir offentleggjort på lokale nettsider og i Hyrdingen?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: