Påmelding 4 åringar


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me treng å vita? Allergiar? Andre ting me skal ta omsyn til?
Kva for ei kyrkje vil du koma i?
Imsland
Sandeid
Skjold
Vats
Vikebygd
Vikedal
Ølen
BjoaMe kan vere med

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilde av den påmeldte (NB utan namn) blir offentleggjort til utdeling i invitasjonar o.l., på lokale nettsider og i Hyrdingen?