Påmelding Betalingsfritak


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet du søkjer betalingsfritak for. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Dersom spørsmålet om betalingsfritak er for kun ein aktivitet: Kva aktivitet gjeld det?
Kva vil du ha betalingsfritak frå?
Alle aktivitetar i 5 år
Fritak frå ein aktivitet
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: