Påmelding skattejakt 2023


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me må vite om for å skape tryggleik for deltakaren? Allergiar eller andre ting.
Skattejakt 2023
Skjold
Vats
Ølen
Bjoa
Sandeid
Vikedal
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng litt praktisk hjelp av foreldre på samlingane. Gjere enkle praktiske oppgåver og vere med og skape tryggleik i gruppa. Kryss av for det som passar

Er det i orden at bilete utan namn av den påmeldte kan brukast i invitasjonar, lokale framvisningar, på nettsida til Vindafjord kyrkjer og i Hyrdingen?