Påmelding Gudsrikeleiken


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko spesielt me må vite om - allergiar, ekstra tilretteleggjing, eller andre ting?
Kva for ei gruppe vil du bli med i?
Gudsrikeleiken Sandeid 22
Gudsrikeleiken Vikedal/Imsland 22
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at me kan vise bilete utan namn av den påmeldte på nettsida vår, i brosjyrer og i kyrkjebladet Hyrdingen?