Kostnad


Den totale kostnaden for heile året er ca kr. 1600,- (med forbehold om mindre lokale justeringar). Det inkluderer alt (materiell, leir, fellessamlingar m.m.)

Det skal ikkje vera ei økonomisk belasting å senda borna sine til kyrkja. Det er difor mogeleg å be om betalingsfritak eller nedsett betaling på alle trusopplæringstiltak, inkludert konfirmasjon.

Du kan be om betalingsfritak for barnet ditt her.

Kontakt presten eller kateketen om du lurer på noko.

 

Tilbake