IDEAR TIL FAMILIEN


 

[BILDETEKST]

(Bilde: "Lekende barn" av Ella Okstad)

Grunna situasjonen rundt koronaviruset må me dessverre avlyse mange planlagte trusopplæringstiltak i regi av kyrkja denne våren. 
Den viktigaste og beste trusopplæringa er forøvrig i HEIMEN, og her kan me hjelpe kvarandre.

• SØNDAGSSKULEN har gode idear på www.sondagsskolen.no.
• KYRKJA på nasjonalt nivå legg opp til digitale fellesskap og kjem med gode råd både på www.kirken.no og i sosiale medier.
• Me vil gjerne at folk DELER TIPS om gode nettsider og aktivitetar på FACEBOOKSIDA  vår «Trusopplæring Vindafjord».
• Det vil også kome ulike ARTIKLAR dei neste vekene på heimesida vår www.vindafjord.kyrkjer.no . Følg med på  "BORN OG UNGE" - her kjem nye ting kvar veke yes


Me kan heldigvis ha fellesskap både med Gud og kvarandre sjølv om me sit på ulike plassar reint geografisk  -  også gler me oss veldig til å vera saman igjen når ting roar seg heart

 

PS - har du tips eller ynskjer om kva me kan finna på så ta kontakt.
 

Tilbake